Leiding worden?

Ben je geëngageerd? Heb je energie te over? Ben je zelf nog een speelvogel? Kom dan bij de akabe-leidingsploeg! Voor meer info: stuur een mailtje naar de groepsleiding of spreek één van onze leiding aan!